Wychowawca: Liliana Stochaj

Nr lekcji Godziny  Poniedziałek        Wtorek              Środa             Czwartek           Piątek      
1 8:15 - 9:00  Język polski  11  Fizyka   29  Informatyka Chł.   28  Wychowanie fizyczne  Świetlica
2 9:10 - 9:55  Wychowanie fizyczne  Geografia     26  Język niemiecki   10  Zajęcia techniczne  15  Godz. wychowawcza    11
3 10:05-10:50  Język niemiecki   10  Język polski    11  Język polski   11   Matematyka   25  Wychowanie fizyczne
4 11:05-11:50  Matematyka    27  Wiedza o społecz.   11  Chemia    29  Język angielski   14  Język polski   11
5 12:00-12:45  Język angielski   14  Matematyka    27  Wychowanie fizyczne  Informatyka Dz.   28
 Świetlica 
 Język polski    11
6 13:00-13:45  Chemia   29  Religia    12  Historia   13  Matematyka   27  Biologia   27
7 13:55-14:40  Historia    13  Biologia    26  Język angielski  14  Religia    29  WŻR  1s.     26