Regulamin biegu

Organizatorami biegu w ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Ujściu i corocznego projektu Starostwa Powiatowego w Pile „Biegaj z Nami” pod patronatem Burmistrza Ujścia Pana Henryka Kazana, jest Klub Sportowy „Unia” Ujście. Głównymi założeniami zawodów są popularyzacja biegania, propagowanie zdrowego trybu życia wśród społeczności gminy Ujście oraz powiatu pilskiego, a także promocja miasta Ujścia.

Miejsce zawodów

Start biegu będzie mieć miejsce o godzinie 11:00 na ulicy Noteckiej przy remizie OSP. Tam również będzie się znajdować meta wyścigu. Oznaczona trasa będzie przebiegać ulicami miasta Ujścia i w większości obejmować podłoże asfaltowe. Główny bieg zostanie poprzedzony przez skrócone biegi, w których będą rywalizować uczniowie szkół podstawowych z gminy Ujście.

Warunki uczestnictwa w zawodach

Do uczestnictwa w zawodach, od zawodników wymagane jest posiadanie ukończonych 16 lat. W przypadku zawodników, którzy mają więcej niż 18 lat, zobowiązani są oni do podpisania oświadczenia o wzięciu odpowiedzialności za swój udział w biegu. Warunkiem występu jest również zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych oraz zaświadczeniu o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Niepełnoletni uczestnicy do startu potrzebują także pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych, na których będzie widniał ich podpis oraz nr PESEL.

Proces przyjmowania zgłoszeń do zawodów

Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę kontaktu: https://gimnazjumujscie.pl/kontakt/. Istnieje również możliwość zapisania się do biegu w dniu imprezy w biurze zawodów przed rozpoczęciem wydarzenia. W biurze zawodów konieczne jest wypełnienie lub przedstawienie wypełnionej wcześniej karty zgłoszeniowej dostępnej w załączniku nr.1 na naszej stronie. Do zarejestrowania się w zawodach potrzebny jest numer PESEL każdego uczestnika. Każdy z biegaczy musi przystąpić do biegu wraz z odebranym osobiście numerem startowym. Będą one wydawane w kolejności od pierwszego zgłoszenia po okazaniu dowodu tożsamości zawodnika. W przypadku biegu dzieci ze szkół podstawowych, zasady zgłoszeń oraz uczestnictwa będą rozesłane bezpośrednio do szkół.

Rywalizacja i nagrody przewidziane dla uczestników biegu

Klasyfikacja końcowa będzie prowadzona zgodnie z programem Starostwa Powiatowego w Pile „Biegaj z nami”. Przewidziane są także nagrody dla najlepszego zawodnika oraz zawodniczki z gminy Ujście. Bieg główny daje możliwość uczestnikom wygrania nagród pieniężnych wynoszących odpowiednio 400zł, 300zł, i 200zł – zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Dodatkowymi nagrodami są puchary dla najlepszych zawodników powiatu pilskiego oraz wyróżnionych zawodników z gminy Ujście. W biegach dla dzieci nagrody wystąpią w formie rzeczowej. Udział w imprezie pokrywany jest ze środków organizatorów, co oznacza, że bieg jest darmowy dla uczestników. Jedynymi kosztami spoczywającym na zawodnikach są koszty dojazdu.

Postanowienia końcowe regulaminu biegu w ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Ujściu

Organizatorzy pragną zaznaczyć, że bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Celem organizatorów jest przeprowadzenie uczciwej rywalizacji sportowej, dlatego od uczestników wymagane jest przestrzeganie zasad fair-play. Bieg rozpoczyna się od startu wspólnego, na którym zawodnicy ustawieni są w sposób losowy. Za bezpieczeństwo i poruszanie się zawodników w trakcie zawodów odpowiadają służby porządkowe (policja i straż pożarna) oraz organizator zawodów. W trakcie zawodów do dyspozycji zawodników udostępnione są szatnie, toalety. W razie wystąpienia kontuzji lub urazów, pomoc świadczy profesjonalna opieka medyczna. Zawodnicy otrzymują od organizatorów również ciepły posiłek oraz wodę na trasie i przy mecie. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy oraz zastrzegają sobie możliwość interpretacji regulaminu oraz wprowadzania do niego zmian.

Komentarze są wyłączone.